کاغذ بردی : (2032 روز پیش-17:23)

 این کاغذ  بیشتر  در مصر  ساخته  می  شده  از گیاهی  که نام  فارسی  آن بردی  است  و در  مرداب های  گرمسی
...ادامه متن

 

« کالج نامرئی » : (1263 روز پیش-07:08)
در سده هفدهم ، در مسائل مذهبی و اخلاقی ، دادگاه حکم کننده کلیسا بود . دانشمندان نورسیده خود را در خطر عظیم مجازات کلیسا می دیدند . البته مشهورتر
...ادامه متن
 

اسطوره از زبان میر چاالیاده : (1253 روز پیش-10:40)
اسطوره زنده در جوامع سنتی ؛ داستانی قدسی و مینوی است که کارهای نمایان خدایان و موجودات فوق طبیعی یا نیکان فرهنگ آفرین را که در ازل در زمان بی
...ادامه متن
 

اکسودس : (1268 روز پیش-11:36)
 exodusداستان مهاجرت بنی اسرائیل از مصر به کنعان

...ادامه متن
 

پرند سفید: (2032 روز پیش-17:27)

  نامه هائی  که شاهان ایران  به بزرگان وشاهان دیگر کشورها می نوشته اند  برپرند سفید  نگاشته می شد و فردوسی  چندین جا از این مطلب  یاد کرده
...ادامه متن

 

پن : (1268 روز پیش-13:36)
panخدای مزرعه و جنگل ، شبانان و جانوران و روستائیان در افسانه های یونان که دارای شاخ و گوش بوده و به شکل بزر مجسم شده است و دارای قدرت و نفوذ زیادی است
<
...ادامه متن
 

تابو : (1264 روز پیش-12:01)
tabou، در کیش توتم عبارت تابو موجود است که نهی می دهد . کلمه تابو یک لغت پلینزی است . این کلمه سازمانی را تعیین می کند که برطبق آن بعضی
...ادامه متن
 

ترکمادا: (1268 روز پیش-12:01)
 torquemadaمتولد 1420 میلادی در اسپانیا و متوفی به سال 1498 اولین تفتیش کننده عقاید در اسپانیا ، وی که مشاور فردیناند پنجم و ملکه ایزابل در اسپانیا بود تاثیر زیادی روی سیاس
...ادامه متن
 

توتم : (1264 روز پیش-11:37)
totem، کلمه توتم برخی از موجودات و یا اشیا ء است که تمام اعضای یک طائفه آن را مقدس و غیر عادی تصور می کنند. این ها غالبا حیواناتی مانند کانگورو ، گاو
...ادامه متن
 

توتم پرستی : (1264 روز پیش-10:08)
آئین توتم عده ای از مردم را به بعضی از اقسام موجودات و اشیا مقدس که توتم نام دارد علاقمند و مربوط می سازد . عده ای از جامعه شناسان و مورخین آن را بدوی ترین ادیان می دانند . ک
...ادامه متن
 

 
زمان بارگذاری صفحه: 0.011 ثانیه