آرت دکو: (2164 روز پیش-19:26)
 Art deco ،  نامی است  که به  رایج  ترین  و فراگیر ترین  سبک  طراحی  و تزئینات  داخل
...ادامه متن
 

احیا گوتیک : (2167 روز پیش-10:12)
Gothicrevival ،  جنبشی در معماری  و هنرهای وابسته  به آن  سبک گوتیک  سده های میانه را مجداً حیا  کرده&n
...ادامه متن
 

امام خوان : (2030 روز پیش-15:20)
 آن  نسخه  خوان  تعزیه  که نقش  امام حسین  و یا اولیای  دیگر را بازی  کند.
منبع  کتاب نمایش  در ایران  نوشته  بهرام  بی
...ادامه متن
 

سبک التقاطی : (2164 روز پیش-15:47)
Eclecticism
...ادامه متن

 

سبک امپراتوری : (2164 روز پیش-15:47)
 

سبک انتقالی : (2164 روز پیش-15:46)
TRANSITIONAL
STYLE 
...ادامه متن

 

سبک دوره نیابت سلطنت - انگلیسی : (2164 روز پیش-15:46)
REGNCE
STYLEE
...ادامه متن

 

سبک دوره نیابت سلطنت - فرانسوی: (2164 روز پیش-15:45)
REGENCE
STYLE 
...ادامه متن

 

سبک مستیزو : (2164 روز پیش-15:43)
 mestizo، این  اصطلاح  گاه  به نوعی  سبکمعماری  تزئینی  پر انحنا  اطلاق  می شود که در محدود  آند مرکزی 
...ادامه متن
 

سلیقه مصری : (2164 روز پیش-15:43)
Egyptiantaste  ، سبکی  در  طراحی  و معماری  داخلی  کهدر اوائل  سده ء نوزدهم  رواج  داشت
...ادامه متن
 

 
زمان بارگذاری صفحه: 0.020 ثانیه