آزدارارآراجنوردارانی ( خبرنامه خلیفه گری ): (1216 روز پیش-10:23)
 azdarar arajnordarani هفته نامه تبریز. 1284-1283 خ / 1905-1904 سر دبیر ماشتوتس وارتاپت پاپازیان . ناشر : نرسیس پاپازیان . چاپخانه خلیفه گری ارامنه آذربایجان
...ادامه متن
 

آژانس توت لوکونتو: (2159 روز پیش-15:36)

La tribune ...ادامه متن

 

آژانس خبری ترکمنستان ( ترکمن پرس ): (2091 روز پیش-12:29)

turkmen dolethabarlar gullugy ، این خبرگزاری  در سال  1925  به عنوان بخشی از خبرگزاری  تاس tas  اتحاد شوروی  و به نام  ترکمن  تاک&nbs
...ادامه متن

 

آژانس خبری روما : (2094 روز پیش-16:05)
 گزارش های مربوط به اقلیت روماها ( کولی ها ) منعکس می کند  و هدف آن توجه افکار عمومی  به مشکلات مبتلا به  آنهاست .
منبع: کتاب سبز اسلواک

...ادامه متن
 

آژانس سیتا: (2094 روز پیش-16:06)
 SITA، در سال 1997 تاسیس شده است و یک مرجع  اطلاع ر رسانی مستقل  و خصوصی در اسلواک می باشد .
منبع: کتاب سبز اسلواک

...ادامه متن
 

آسَتق آرولیان ( ستاره شرق ): (1216 روز پیش-10:22)
 astgh arevelyan هفته نامه اجتماعی ، ادبی ، سیاسی . تهران 1275 خ / 1896 سردبیر : ماکار ماکاریان . چاپخانه « جاواهای ». 4 صفحه 34*50سانتیمتر . 26 شماره منتشر شده است . دانشنام
...ادامه متن
 

آشنايي با شركت هاي معروف رسانه اي ( هولدينگ ها ) در تركيه: (2105 روز پیش-15:10)
• گروه آل بايراك ALBAYRAK GRUBU)
• گروه آكسوي ( AKSOY GRUBU )
• گروه جينر (GRUBU CINER)
• گروه چالئك (GRUBU CALIK)
• گروه چوكورووا(CUKUROVA GRUBU)
...ادامه متن
 

آلیک (موج ): (1216 روز پیش-10:23)

alik روزنامه خبری ، ادبی ، اجتماعی و سیاسی . تهران از فروردین 1310 خ/ 1931تا سال 1313 خ / 1934به صورت هفتگی چاپ شده ، از سل 1314 خ / 1935تا 1319 خ / 1940 دو رو
...ادامه متن

 

اداره مطبوعات و اطلاعات در بخش یونانی نشین قبرس: (2092 روز پیش-15:48)

 اداره مطبوعات و اطلاعات ،سازمانی  دولتی است  که در ارتباط  با موضوعات  مطبوعاتی و انتشار اطلاعات بر نحوه
 عملکرد رسانه های گروهی  ا
...ادامه متن

 

ارتباط : (1167 روز پیش-15:20)

ا communication:ارتباط عبارت است از فراگرد انتقال پیام از سوی فرستنده برای گیرنده ، مشروط برآنکه در گینده پیام مشابهت با معنی مورد نظر فرستنده پیام ایجاد شود .عن
...ادامه متن

 

...
 
زمان بارگذاری صفحه: 0.012 ثانیه