نمای پوشش دار : (2132 روز پیش-18:21)
matte shot، نوار فیلمی که قسمتی از کادر تصویر آن دارای پوششی است که نور از آن رد نمی شود . وقتی که این نوار پوشش دار با نوار فیلمی که بر آن تصویری عادی گرفته شد
...ادامه متن
 

بازی خیال : (2030 روز پیش-15:19)
1-  سایه  بازی  = خیال بازی و  2-  نوعی  سایه  بازی در چادر ، با عروسک هایی از چرم  که سایه  هاشان  بردیواره های چادر  منعکس می  شد .
...ادامه متن
 

بزک: (2030 روز پیش-15:18)
عمل  تغییر دادن  یا آرایش کردن  صورت  برای نمایش . این واژه که خاص تقلید است  اسم فاعل  ندارد ، زیرا  تقلیدچی ها  خودشان  خود را بزک می کرده اند و به
...ادامه متن
 

آ. اسکن : (2149 روز پیش-15:48)
A .scene
...ادامه متن

 

آ. پیج : (2149 روز پیش-15:52)
page-
a  
...ادامه متن

 

آ. دی . آر: (2149 روز پیش-15:56)
Adr ، مخفف« جایگزین خودکار گفت و گو » automateddialogue replacement  اینشیوه تکنیکی  وقتی  استفاده می شود که گفت وگو در خل
...ادامه متن
 

آ.اف .آِ : (2149 روز پیش-15:54)
 Aft ، مخفف انستیتویآمریکایی سینما  American film institute ؛ مدرسه  خاصی  که به  منظور  اشاع
...ادامه متن
 

آ.م .پ.ت.پ : (2149 روز پیش-15:53)
 AMPTP 
...ادامه متن

 

آتش باز: (2030 روز پیش-15:23)
کسی که با  رخت  رنگ برنگ  و آویزهای  مسخره  و بزک  غلیظ  دوره  می گردد و  سر شعله  ور  میله ی کهنه  پوشانده ی نفت آلودی  را که در
...ادامه متن
 

آرِنا ( arena ) : (2168 روز پیش-16:57)
arena ، آمفی  تئاتر  های روم باستان  که جایگاه نمایش ( سن )  آن  در وسط  قرار  می داشت  و تماشای  روی&nb
...ادامه متن
 

...
 
زمان بارگذاری صفحه: 0.011 ثانیه