تصاعد جنگ : (2036 روز پیش-14:02)
 escalation of war ، توسعه  و گسترش  دامنه  جنگ ،  این واژه  در  زمان  جنگ  ویتنام  ، در مورد  سیاست تصاعد  جنگی  ایالات متحده ار
...ادامه متن
 

چهارده ماده : (2038 روز پیش-17:44)

 Fourteen points ،  وودرو- ویلسون ( 1924-1856) رئیس  جمهوری  امریکا  در  ژانویه  سال  1918 لایحه  معروف  به چهارده  ما
...ادامه متن

 

سیاست همجنس بازان : (2038 روز پیش-15:59)

Gay politics ، سیاست  مربوط  به جنبش  های  سازمان  یافته مردان و  زنان  همجنس  باز  و همجنس  گرا .
 انجمن  ب
...ادامه متن

 

آبسانتیم : (2113 روز پیش-15:50)
  abentism ، غایب 
...ادامه متن
 

آبستا نتیونیسم : (2113 روز پیش-15:49)
 abstentionism،...ادامه متن
 

آبسکیورانتیسم : (2157 روز پیش-12:52)
 Obscurantism، تاریک اندیشی ، یکی از مکاتب سیاسی است که مخالف نشر دانش در میان طبقات  جامعه می باشد  و نقطه  مقابل  روشنگری  است ، 
...ادامه متن
 

آبسکیورانتیسم : (2113 روز پیش-15:49)
 ( obscurantism  )  :  ...ادامه متن
 

آبسلو تیسم : (2113 روز پیش-15:48)
 (  absolutism  )  ...ادامه متن
 

آبولی سیونیسم : (2157 روز پیش-12:51)
 Abolitionism ،  به عقیده  کسانی گویند که خواهان  از بین رفتن  راه وروش  و قانون خاص در اجتماع هستند که این  قانون
...ادامه متن
 

آبولی سیونیسم : (2157 روز پیش-12:58)
(abolitionism  )  به عقیده  کسانی  گویند که خواهان  از بین  رفتن  راه و روش  و قانونی  خاص در اجتماع هستند که این  قانون 
...ادامه متن
 

...
 
زمان بارگذاری صفحه: 0.013 ثانیه