گَرده : (2165 روز پیش-19:04)
Gaerde 
...ادامه متن

 

گَزَن : (2162 روز پیش-14:35)
Mat cutter ، ابزاری آهنی  دم تیز  که با آن
چرم  ر
...ادامه متن
 

گَزش : (2193 روز پیش-15:58)
 Mordent ،هر چند  این نشانه  بیرون  از  خط  حامل  می 
...ادامه متن
 

گَمَج : (2163 روز پیش-20:21)


Boiling pot ،  دیگ های 
ساده دست ساز  سفالی 
...ادامه متن
 

گَندَل : (2163 روز پیش-20:00)
Weld ، گیاهی  دارای  برگ هایی شبیه به برگ مو که  گل آن
...ادامه متن
 

گِزلِک: (2165 روز پیش-18:59)
Knife, poniard
...ادامه متن

 

گِمَج : (2163 روز پیش-20:00)


Boiling pot ،
نوعی  ظرف  که در استان  گیلان  رواج دارد...ادامه متن
 

گُل : (2162 روز پیش-14:34)
 

گُلمیخ : (2162 روز پیش-14:24)
Ornamental door nails ،  گل های  فلزی که برروی
...ادامه متن
 

گُوِه ( گاوه ): (2163 روز پیش-19:59)
Wedge ، چوب گونیا  شکل  که برای محکم  کردن 

...ادامه متن
 

...
 
زمان بارگذاری صفحه: 0.023 ثانیه