ژائو : (2179 روز پیش-17:11)


JAU،  شهر ،
ایالت  ساون  پاولو ، جنوب  خاور
...ادامه متن
 

ژابو ئاتاون : (2179 روز پیش-17:08)
JABOATAO
...ادامه متن

 

ژاپن ، جریان در یایی : (2179 روز پیش-17:08)
JAPAN CURRENT ، 
یا به گویش  کوروشیو . شا
...ادامه متن
 

ژاپن ، ژرفناوه : (2179 روز پیش-17:07)
JAPAN TRENCH
...ادامه متن

 

ژاپن ،دریای: (2179 روز پیش-17:07)
JAPAN ,SEA
OF
...ادامه متن

 

ژاکوبینیسم : (2112 روز پیش-17:01)
  Jacobinism ، طرفداری 
...ادامه متن
 

ژان ژاکقس دمافوس: (2211 روز پیش-11:39)

ean Jacques Demafouth،  رهبر شورشیان خلق مسلح برای احیای دموکراسی (APRD) ، وی از وزرای اسبق جمهوری آفریقای مرکزی می باشد و نماینده شورشیان (APRD) در مذاکرات صلح سال 200
...ادامه متن

 

ژان کلود تریشه: (2133 روز پیش-15:19)
ژان کلود تریشه Jean Claude Trichet شخصیت بسیار برجسته اقتصادی - پولی اروپایی است . وی در سال 1942 در شهر« لیون» فرانسه به دنیا آمد . تحصیلات عالی را در مدارس ممتاز اقتصادی و علوم
...ادامه متن
 

ژانس اطلاعات نیروی در یایی آمریکا: (2205 روز پیش-15:37)
آژانس اطلاعات نیروی در یایی آمریکا Naval Intelligence AgencyT هدف از تاسیس آژانس اطلاعات نیروی در یایی ، جمع آوری اطلاعات مورد نیاز برای تامین امنیت اطلاعاتی دریایی و مقابله
...ادامه متن
 

ژانسنیسم : (2179 روز پیش-16:20)
 jansenism ،  فلسفه  ژانسینوس . نام اصطلاح  و فلسفه  ای  است  مشتق از کتاب  &laq
...ادامه متن
 

 
زمان بارگذاری صفحه: 0.015 ثانیه