پَت : (2163 روز پیش-19:43)


Lint ، کرک ،
پشم  نرمی که از بن موهای بز می روید و از آن پارچه های لطیف
...ادامه متن
 

پَروازه : (2163 روز پیش-19:46)


gold leaf ، ورق
طلا ، ورق زر ونقره که مصّوران در صورتگری و مذهّبان در نوعی ا
...ادامه متن
 

پا نا ویژن Panavision : (2133 روز پیش-14:18)
یک شیوه فیلمبرداری برای نمایش روی پرده عریض است . فیلمبرداری روی فیلم «نگاتیف » 70 میلمتری انجام می گیرد ( که پهنایش دو برابر فیلم های نگاتیف 35 میلی مت
...ادامه متن
 

پاآورنجن: (2163 روز پیش-19:54)
Pa avarnjan
...ادامه متن

 

پاپ آرت ( هنرمردمی ): (2125 روز پیش-17:01)

Pop art  ...ادامه متن

 

پاپ شنوده سوم : (2247 روز پیش-15:46)
بابا شنوده سوم که به مدت چهار دهه رهبری مهم ترین کلیسای خاورمیانه را بر عهده داشت، روز شنبه بر اثر حمله قلبی و سرطان در سن 88 سالگی درگذشت. وی  در سال ۱۹۷۱ میلادی، به عنوان
...ادامه متن
 

پاپوما : (2125 روز پیش-17:01)

 Papoma ...ادامه متن

 

پاپیه ماشه : (2163 روز پیش-19:54)
Papier-
mache
...ادامه متن

 

پاتریسین : (2115 روز پیش-18:55)
  patrician ، اشراف ؛ (
...ادامه متن
 

پاته : (2142 روز پیش-17:19)
P athe، شرکت فیلم سازی پاته با سرمایه گذاری شارل و تئو فیل ، برادران  پاته&
...ادامه متن
 

...
 
زمان بارگذاری صفحه: 0.019 ثانیه