وُرتوگراف : (2175 روز پیش-15:31)
vortograph 
...ادامه متن

 

وات - ثانیه : (2175 روز پیش-15:29)
 watt- 
second
...ادامه متن

 

واتر مارک : (1912 روز پیش-18:21)
 واتر مارک متن یا تصویری است که معمولا جهت جلوگیری از استفاده غیر مجاز از تصاویر، ویدئو و مواردی از این دست استفاده می شود. با استفاده از این ابزار می توانید یک
...ادامه متن
 

واحد تحقیقات بین المللی و اروپایی : (2121 روز پیش-15:08)

  INTERNATIONAL & EUROPEAN RESEARCH UNIT - IERU،  این موسسه در سال 1999در « گنت »  بلژیک تاسیس شد.  ظهور نظم نوین جهانی پس از
...ادامه متن

 

واحد کیدون : (2249 روز پیش-18:32)


  این  واحد  بخش از  موساد است  که متخصص  قتل های  گزینشی است . این جوخه ها  متشکل از تیمی 40 نفره و  از واحد عملیات ویژه
...ادامه متن

 

واحد لیتوگرافی : (2111 روز پیش-13:24)
 بخش  لیتوگرافی  از روی صفحات ارسالی  ، فیلم  و زینگ  تهیه  کرده  و آن را به چاپخانه ارسال  می کند و در نهایت  نشریه  پس از  چاپ 
...ادامه متن
 

واکسیناسیون ارتباطی : (2115 روز پیش-16:16)

  برخی نویسندگان  خبر  ، خبرنگاران  و رسانه های  که با ملاحظات  زیادی  در تهیه  و تنظیم  و انتشار خبر روبه رو  هستند ، 
...ادامه متن

 

واکسیناسیون خبری : (2115 روز پیش-16:15)


 واکسیناسیون خبری که شاخه ای  از واکسیناسیون  ارتباطی  در جنگ  ورانی  است ،  شیوه  ای  است که جایگزین  شیوه  های
...ادامه متن

 

والراشتاین ، ایمانوئل : (2139 روز پیش-15:43)
Wallerstein Immanuel  ،  واضع  نظریه جهان نظام ها که براساس آن ، امپریالیسم به مثابه نظامی اقتصادی به ایجاد روابط نابرابر اقتصادی با سایر نظام ها می پرداز
...ادامه متن
 

والونیسم : (2195 روز پیش-12:14)

 wallonism ،والون گرایی .  نظریه  ای  که  طرفداران  آن خواهان  به کار  گرفتن  ...ادامه متن

 

...
 
زمان بارگذاری صفحه: 0.025 ثانیه