هافتون : (2175 روز پیش-15:32)
 halftone
...ادامه متن

 

هال استوارت : (2139 روز پیش-18:05)

HALLt STUART ،ازچهره های  پیشتاز مکتب بیرمنگام (حوزه مطالعات فرهنگی )  و یک نئومارکسیست  است . او که در ادامه  آرای  آنتونیوگر
...ادامه متن

 

هالاخا : (1267 روز پیش-07:03)
 halakhahبخشی از ادبیات مذهبی تلمود که با قانون سر و کار دارد در مقابل haggadahکه بخشی غیر حقوقی تلمود را گویند . در تعریف دیگربه مجموعه قوانین
...ادامه متن
 

هدا بن عامر: (2132 روز پیش-15:38)
این زن در راس اعدام‌گران و جلادان قذافى بود و به «مديركل خون آشام چوبه‌هاى دار» معروف شده بود.این زن طى 27 سال گذشته يكى از اركان مهم نظام قذافى بود
...ادامه متن
 

هفت خواهران نفتی : (2248 روز پیش-18:22)
 عنوان هفت  خواهران نفتی نخستین بار از سوی « انریکوماته یی » رئیس بزرگ شرکت نفتی « انی » ایتالیایی به هفت غول نفتی آمریکا ، انگلیسی وهلندی داد. این هفت کارتل بز
...ادامه متن
 

هم ایران از تولید شیشه جهان (2009 روز پیش-07:40)
سهم ایران از تولید شیشه جهان
- سهم تولید صنعت شیشه ایران 2.4 درصد تولید جهانی است که با توجه به نسبت جمعیت کشور از حجم بالایی برخوردار است - این صنعت دارای گردش مالی سالانه‌ی بیش ا
...ادامه متن
 

هم گذاری : (2206 روز پیش-15:21)

هم گذاری ( dissolve ) ،  در آمیختگی پایان یک نما با آغاز نمای بعدی که همزمان با شروع بسته شدن تصویر فعلی ، تصویربعدی باز می شود. به عبارت دیگر به صورتی که از یک نق
...ادامه متن

 

همایون : (2149 روز پیش-15:34)
Homayoun  ، 
از دستگاه های موسیقی  ا
...ادامه متن
 

همفون : (2149 روز پیش-15:39)
Ho mophone
...ادامه متن

 

همنامی : (2179 روز پیش-17:44)
Homonymy ، 
همنامی  یاهم  آوایی 
...ادامه متن
 

 
زمان بارگذاری صفحه: 0.014 ثانیه