مَجمَجه : (2195 روز پیش-11:36)
Maajmajeh ،  در عرف کاتبان
، بی نقطه و بی اعراب کتابت کردن کتاب را میگ
...ادامه متن
 

مَد : (2195 روز پیش-11:39)
Mad ،  سیاهی گرفتن از
دوات و سیاهی انداختن در دوات .   ...ادامه متن
 

مَدات : (2195 روز پیش-11:40)
Madat ،  کشیده ها را در
خوشنویسی مدات میگویند . مدات در هر سطر نقش متع
...ادامه متن
 

مَسطره : (2107 روز پیش-15:16)

Ruler ، وسیله ای برای خط کشی ، سطر بندی و جدول کشی در کتابت دوران اسلامی . این وسیله عبارت است از یک صفحه مقوا یا چوب یا فلز با دو خط عمودی و چندین خط افقی موازی  و به
...ادامه متن

 

مَسطره : (2203 روز پیش-17:10)
 

مَقدسی : (2114 روز پیش-16:17)

شمس الدین ابوعبدالله محمد بن احمد المقدسی ( مقدسی )  یکی  از دانشمندان اواخر  قرن  چهارم هجری است  که
...ادامه متن

 

مَیدَه: (2203 روز پیش-18:42)
Inlaid with gold ،
نوعی  از آرایش کاغذ ، به گونه ای  از افشلن  بسیار 
...ادامه متن
 

مِخَط : (2195 روز پیش-11:38)
 

مِخطاط : (2195 روز پیش-11:38)
Ruler ،  مسطر ، تخته ای
که توسط آن چیزی را چونان کاغذ خط کشند
...ادامه متن
 

مِرتز: (2163 روز پیش-15:27)
MERZ ، نوعی  متفاوتیاز  سبک دادا که توسط  کورت  شویترز ابداع  شد و اساس  شامل  کلاژهایی بود که از ضایعات  یا
...ادامه متن
 

...
 
زمان بارگذاری صفحه: 0.018 ثانیه