لابی مشاهیر : (2211 روز پیش-12:10)
این لابی بخشی از بزرگترین لابی هتل های کل کشور واقع در « هتل پارس مشهد » است . سقف این لابی شیشه ای است و از نور طبیعی بهره می گیرد . مساحت کل این لابی 2 هزار متر مربع است .
منبع
...ادامه متن
 

لابی های اسرائیل در آمریکا: (2205 روز پیش-16:19)
یهودیان آمریکا ، دارای یک لابی رسمی وچند لابی غیر رسمی هستند . گروه های رای دهندگان و بخشی از افکار عمومی مردم آمریکا نیز مانند یک لابی ، سیاست هاییشان را بر پایه منافع اسرائیل استوار نموده اند
...ادامه متن
 

لادیسم : (2193 روز پیش-17:02)

luddism ، مخالفت با توسعه  ماشینی  ،  لادی  گراییبراثرتوسعه صنایع  ماشینی  در انگلستا
...ادامه متن

 

لاکام: (2206 روز پیش-18:30)
 «لاکام» بخشی از وزارت دفاع اسرائیل است که مسئولیت خریداری تجهیزات نظامی و به ویژه تجهیزات هسته ای را بر عهده داشته است.
منبع:

...ادامه متن
 

لال آکسگال : (2127 روز پیش-18:32)

O xgall liquid/paste...ادامه متن

 

لامبرت : (2175 روز پیش-15:08)
lambert ...ادامه متن

 

لامپ : (2175 روز پیش-15:08)
 

لامپ افروزه ای : (2175 روز پیش-15:08)
Filament
lamp
...ادامه متن

 

لامپ افروزه ای کربن : (2175 روز پیش-15:07)
Carbon
filament lamp
...ادامه متن

 

لامپ بخار جیوه : (2175 روز پیش-15:07)
Mercury
vapour lamp
...ادامه متن

 

...
 
زمان بارگذاری صفحه: 0.020 ثانیه