قاچاق مطلق جنگ : (2114 روز پیش-15:42)
    absolute contraband  ...ادامه متن
 

قاعده بیست و چهار ساعت : (2148 روز پیش-10:18)
 twenty-four
hours rule
...ادامه متن

 

قاعده زرین ؛ قانون طلایی : (2164 روز پیش-17:01)
 golden
rule
...ادامه متن

 

قالب های خبری: (1201 روز پیش-16:40)
NEWS FORMATS: در رسانه به کالبد و ساختار شکلی ارائه پیام به مخاطب ، « قالب » می گویند . فرهنگ آکسفورد طرح ، نقشه کلی ، نقشه کلی و
...ادامه متن
 

قانجاق : (2148 روز پیش-13:45)  Gagger; lifter; core iron /wire/rod ، در سیستم  ریخته گری  فلزی ، شامل  قطعات  فلزی  گوشه داری هستند که در مقابل  میل گرد های درجه قرار داده
...ادامه متن
 

قانون « جکسون - ونیک »: (2205 روز پیش-13:32)
این قانون در سال 1974 از سوی كنگره آمریكا در واكنش به اقدام دولت شوروی سابق در ممانعت
از مهاجرت یهودیان ساكن این كشور به سرزمین های اشغالی فلسطین برای
...ادامه متن
 

قانون « دهان بند مطبوعات » : (2195 روز پیش-11:11)

  این  لایحه که به نوعی تشدید  سانسور در مطبوعات  ایتالیا  محسوب میشود    در مجلس  سنا
...ادامه متن

 

قانون اساسی رژیم صهیونیستی : (2248 روز پیش-12:59)
اسرائیل فاقد قانون اساسی مکتوب است و پارلمان تنها چند قانون کلی را از جمله قانون پارلمان اساسی تصویب کرده است ، ارتش  ، املاک حکومتی ، قضاوت و... به عنوان قانون اساسی تصویب ک
...ادامه متن
 

قانون اعداد بزرگتر : (958 روز پیش-13:41)

( Law of larg numbers ) : رابطه میان حجم مخاطبان هر رسانه با سود آگهی ها و همچنین سطح محتوای رسانه را گویند . هر چه اعداد در این چهارچوب بزرگ تر باشند ، سود بیشتر است .
...ادامه متن
 

قانون امنیت ملی رژیم صهیونیستی : (2128 روز پیش-16:26)
کنست  در 29 ژوئیه  2008 ، آئین نامه  امنیت ملی اسرائیل  را تصویب کرد . این قانون براساس  این فرضیه  شکل گرفته است  که فعالیت  نهاد امنیتی  به عنوان&n
...ادامه متن
 

...
 
زمان بارگذاری صفحه: 0.015 ثانیه