قاچاق مطلق جنگ : (2044 روز پیش-15:42)
    absolute contraband  ...ادامه متن
 

قاعده بیست و چهار ساعت : (2078 روز پیش-10:18)
 twenty-four
hours rule
...ادامه متن

 

قاعده زرین ؛ قانون طلایی : (2094 روز پیش-17:01)
 golden
rule
...ادامه متن

 

قالب های خبری: (1131 روز پیش-16:40)
NEWS FORMATS: در رسانه به کالبد و ساختار شکلی ارائه پیام به مخاطب ، « قالب » می گویند . فرهنگ آکسفورد طرح ، نقشه کلی ، نقشه کلی و
...ادامه متن
 

قانجاق : (2078 روز پیش-13:45)  Gagger; lifter; core iron /wire/rod ، در سیستم  ریخته گری  فلزی ، شامل  قطعات  فلزی  گوشه داری هستند که در مقابل  میل گرد های درجه قرار داده
...ادامه متن
 

قانون « جکسون - ونیک »: (2135 روز پیش-13:32)
این قانون در سال 1974 از سوی كنگره آمریكا در واكنش به اقدام دولت شوروی سابق در ممانعت
از مهاجرت یهودیان ساكن این كشور به سرزمین های اشغالی فلسطین برای
...ادامه متن
 

قانون « دهان بند مطبوعات » : (2125 روز پیش-11:11)

  این  لایحه که به نوعی تشدید  سانسور در مطبوعات  ایتالیا  محسوب میشود    در مجلس  سنا
...ادامه متن

 

قانون اساسی رژیم صهیونیستی : (2178 روز پیش-12:59)
اسرائیل فاقد قانون اساسی مکتوب است و پارلمان تنها چند قانون کلی را از جمله قانون پارلمان اساسی تصویب کرده است ، ارتش  ، املاک حکومتی ، قضاوت و... به عنوان قانون اساسی تصویب ک
...ادامه متن
 

قانون اعداد بزرگتر : (888 روز پیش-13:41)

( Law of larg numbers ) : رابطه میان حجم مخاطبان هر رسانه با سود آگهی ها و همچنین سطح محتوای رسانه را گویند . هر چه اعداد در این چهارچوب بزرگ تر باشند ، سود بیشتر است .
...ادامه متن
 

قانون امنیت ملی رژیم صهیونیستی : (2058 روز پیش-16:26)
کنست  در 29 ژوئیه  2008 ، آئین نامه  امنیت ملی اسرائیل  را تصویب کرد . این قانون براساس  این فرضیه  شکل گرفته است  که فعالیت  نهاد امنیتی  به عنوان&n
...ادامه متن
 

...
 
زمان بارگذاری صفحه: 0.018 ثانیه