عارضه چالفونت : (2165 روز پیش-18:01)
chalfont
syndrome
...ادامه متن

 

عارضه سور: (2113 روز پیش-16:33)
   seres sydrome ، این
...ادامه متن
 

عارضه کرئون : (2164 روز پیش-19:22)
 creon
syndrome
...ادامه متن

 

عارضه ویتنام : (2122 روز پیش-16:50)

vietnam syndrome ...ادامه متن

 

عالیجناب خاکستری : (2112 روز پیش-17:02)
 grey eminece  ، کسی&nb
...ادامه متن
 

عالیجناب سرخپوش : (1252 روز پیش-09:49)
 red eminece کسی که قدرت اصلی را در اختیار ندارد و مجری و رهنمودهای افراد پشت پرده یا عالیجنابان خاکستری است . از جنبه تاریخی در مورد کشیش ، س
...ادامه متن
 

عبدالقادر بابا لاده : (2210 روز پیش-17:06)
رهبر شورشیان جبهه مردمی برای احیای چاد است . وی پس از حملات ارتش چاد در سال 2008 در « کا گا باندورو»  در خاک افریقای مرکزی پناه گرفته است . این گروه شورشی دراین منطقه غالبا به ح
...ادامه متن
 

عبدالکریم بلحاج: (2211 روز پیش-11:31)

وی رهبر ی یک گروه مسلح از مبارزان اسلام گرای در لیبی را بر عهده دارد . بلحاج در صدد تشکیل یک حزب سیاسی با مبانی اسلامی است . بلحاج به حمایت شدن از سوی دولت های حاشیه خلیج فا
...ادامه متن

 

عبدالله ناکر: (2211 روز پیش-11:32)

وی رهبر ی یکی از گروه های انقلابی مسلح لیبی را بر عهده دارد . به گفته مقامات دولتی در  حدود 20 هزار  فرد مسلح با وی همکاری می کند .دولت انتقالی لیبی از عبدالله ناک
...ادامه متن

 

عدسی (لنز): (2121 روز پیش-15:24)

lens  عدسی های معمولی فاصله ی کانونی شان بین 30 تا 50 میلی متر است . عدسی های دارای فاصله کانونی بیشتر از حد ( long focus lenses ) برای گرفتن نماهای دور به کار می روند و&nb
...ادامه متن

 

...
 
زمان بارگذاری صفحه: 0.015 ثانیه