ضرب،گام ( pace ) : (2205 روز پیش-13:24)
ضرب،گام ( pace ) : 
ریتم یا آهنگ یک فیلم را «ضرب »یا «گام »می گویند . ضرب یا گام حرکتی درونی شخصیت ها و موضوعات در نمای فیلم و ریتم که توسط
...ادامه متن
 

 
زمان بارگذاری صفحه: 0.015 ثانیه