سُراخی دوزی : (2163 روز پیش-16:08)


A type of need lework [soraxidozi]، نوعی  سورن دوزی  در بلوچستان
...ادامه متن
 

سُرخی : (2163 روز پیش-15:48)


Vermilion ، در
عرف کتاب آرایی ،  شنگرف (  شنجرف )  را گویند...ادامه متن
 

سُرنج ( اسرنج ): (2163 روز پیش-16:07)
Cinnabar-
red lead
...ادامه متن

 

سابقه خبر : (2114 روز پیش-15:25)
 

ساتگینی : (2163 روز پیش-16:09)


Large cup - satgini ،
نوعی پیاله و قدح بزرگ  را گویند
.

...ادامه متن
 

ساتیاگراها: (2107 روز پیش-14:21)

  satiagraha، ماخوذ از  سانسکریت  به  معنای  «  مبارزه  همراه  حقیقت »  است .  گاندی پیشوای  جنبش ملی و&nb
...ادامه متن

 

ساتیر : (2195 روز پیش-09:41)
Satyrplay ، نمایش
های هجو و طنزی که موضوع آن ها روابط خدایان با هم و با انسان ها بود . ا
...ادامه متن
 

ساتیر : (2125 روز پیش-17:50)
 

ساخت ؛ ساختار : (1227 روز پیش-16:27)
 structure این واژه برای مشخص نمودن طرز به هم پیوستگی یک مجموعه و ناهمگنی ان با سایر مجموعه ها است . به عبارت دیگر ساخت یا ساختار بیانگر
...ادامه متن
 

ساختار تلمود : (1268 روز پیش-11:13)
 منبع اعتبار یهودیت کلاسیک و در حال حاضر یهودیتی ارتدوکس در تمام فرایض و مبنای تعیین کننده ساختار حقوقی آن ، تلمود یا به عبارت دقیق تر همان تلمود بابلی است . تلمود در
...ادامه متن
 

...
 
زمان بارگذاری صفحه: 0.026 ثانیه