زَرَک : (2163 روز پیش-16:25)


Gold leafs ،
رشته های نخ  طلایی
.
...ادامه متن
 

زِه بردن : (2163 روز پیش-16:11)
Stitching ...ادامه متن

 

زُجاج : (2163 روز پیش-19:41)


 Glass  شیشه   ،   زَجاج :  glass maker
...ادامه متن
 

زاپینگ : (2128 روز پیش-19:28)
zapping ،  تغییر کانا ل های  تلویزیونی برای فرار از  آگهی ها ،&nb
...ادامه متن
 

زاج : (2163 روز پیش-19:41)
 

زاویه دید: (2206 روز پیش-13:21)

زاویه دید ( angle of view )، یک اصطلاح فیلمبرداری ، که به میدان دید یک نما که توسط انتخاب عدسی و فاصله دوربین از موضوع تعیین می گردد نسبت داده می شود . زاویه دید از یک دید ب
...ادامه متن

 

زاویه: (2206 روز پیش-13:22)

زاویه ( angle )،   قرار دادن دوربین فیلم برداری به نحوی که صحنه را در میدان دید خود داشته باشد ، زاویه گویند . دوربین ممکن است مستقیما در برابر یک صحنه ، در زاویه
...ادامه متن

 

زبان تَن: (2115 روز پیش-15:52)

  BODY TALK\\ BODY LANGUAGE ، زبان تَن  یا بدن  ، همان  ارتباط غیر  کلامی  در جریان  مصاحبه  است  ،  شامل  واکنش 
...ادامه متن

 

زبیگنیو کازیمیرز برژینسکی : (2121 روز پیش-12:46)

 zbigniew kazimierz brzezinski ، وی در سال 1928  در ورشو پایتخت  لهستان متولد شد و در سال 1938  با خانواده اش  به کانادا مهاجرت کرد.مدرک  لیسنا
...ادامه متن

 

زخمه ( مضطراب) : (2201 روز پیش-19:39)
Plectrum ،
وسیله ای برای نواختن سازهای زهی
...ادامه متن
 

 
زمان بارگذاری صفحه: 0.015 ثانیه