حاسید یسم = حسیدیسم : (2179 روز پیش-16:17)
 hasidism ، این اصطلاح  در مورد  دو جریان  عرفانی  یهودی به کار  رفته است  که یکی  در قرن  دوازدهم  و سیزدهم
...ادامه متن
 

حافظه جهانی میراث مستند : (2206 روز پیش-15:40)

(IAC)حافظه جهانی میراث مستند در سال 1997 با هدف ترویج میراث مستند با اهمیت جهانی ایجاد شد. از سال 1997 تا سال 2009 در مجموع 193 اثر در فهرست حافظه جهانی یونسکو به ثبت رسیده است.
...ادامه متن

 

حامی پروری ؛ کلاینتلیسم : (2165 روز پیش-18:02)
 clientelism
...ادامه متن

 

حرکت : (2149 روز پیش-15:56)
Action ، دستور کارگرادان  برای  شروع  بازی  در صحنه، اجرای حرکت در صحنه ای  که فیلمبرداری می شود.
منبع: منشی صحنه ، نوشت
...ادامه متن
 

حرکت ( اکشن ) : (2126 روز پیش-16:03)

  action  ، دستوری  که کارگردان  موقع  فیلمبرداری  برای شروع  بازی  به هنرپیشه ها  می دهد . این  دستور شامل  چهار قسمت
...ادامه متن

 

حرکت آرام (اسلوموشن ) : (2126 روز پیش-16:02)

 slow  motion ، حرکاتی که روی  پرده  سینما کندتر  از حرکت  معمولی  جلوه می کند. اگر با دوربین فیلمبرداری به جای 24 کادر در ثانیه که سرعت&n
...ادامه متن

 

حرکت المجاهدین : (2207 روز پیش-14:49)

 یکی از چند گروه شبه نظامی است که در زمان حمله اتحاد جماهیر شوروی در دهه 1980 به افغانستان ، در پاکستان شکل گرفت و به دلیل مبارازه برای منافع پاکستان در افغانستان و هند
...ادامه متن

 

حرکت المجاهدین پاکستان : (2140 روز پیش-18:59)

The Harakat- ul Mujahidin-HUM ،این سازمان یک گروه نظامی اسلامی است که در پاکستان پایگاه دارد و اصولا در کشمیر ء تحت کنترل هند ،مشغول عملیات است . رهبر این گروه &la
...ادامه متن
 

حرکت دموکراتیک مردمی ترکمنستان : (2126 روز پیش-15:56)

 the democratic movement of tukmenistan people  ،  این  حرکت توسط  « بوریس  مراداف »  نخست وزیر  سابق  و همچنین 
...ادامه متن

 

حرکت سریع ( فست موشن ): (2126 روز پیش-16:02)

  fast  motion ، وقتی که فیلم  به میزانی  کمتر از 24  کادر در ثانیه  که  میزان  فیلمبرداری معمولی است و حرکات در آن با سرعت جلوه می ک
...ادامه متن

 

...
 
زمان بارگذاری صفحه: 0.015 ثانیه