با سون: (1762 روز پیش-08:07)

 bassone، باسون  basson . 

 ساز  بادی  چوبی  با  قمیش  یا  زبانه  ی  دوبل  ،  وسعت 
...ادامه متن

 

با سو کانتانته : (1770 روز پیش-07:26)

Basso cantante، باس خوانا ، باس بلیغ  و رسا  . این اصطلاح  معمولا  برای  تک خوان  باس  که با  صدای  بلیغ  و رسا  قطعه ای 
...ادامه متن

 

بابا رامدیو: (2077 روز پیش-15:44)

سوامی رامدیو ملقب به بابا رامدیو از مردمی ترین اساتید یوگا در هند در مخالفت با گسترش فساد مالی در سیستم دولتی این کشور، اعتصاب غذای نامحدودی را آغاز کرده است. وی از پیروان خود
...ادامه متن

 

بابیت : (2035 روز پیش-17:03)
 babbitt،  شخصی  از خود راضی  ،تازه  به دوران  رسیده  ، فخر  فروش  که از آرمان ها و برداشت  های 
...ادامه متن
 

باتوتا: (1760 روز پیش-08:13)
Battuta  ، ضربه  زدن ، کوبیدن ،  ضرب  شماری  ، محاسبه ی ضرب های  یک میزان ،  میزان هایی  که در موسیقی  محاسبه  می کنیم  و می  شماریم .
...ادامه متن
 

بادی پلیتیک ؛ هیات سیاسی ؛ جامعه سیاسی : (1984 روز پیش-16:07)
   body politic ،...ادامه متن
 

بادینری : (2020 روز پیش-16:07)
badinerie...ادامه متن

 

بارتیونو: (1776 روز پیش-08:05)
baritono،  باریتون . نوعی  صدای  انسان  (مرد)

 1-  باریتون  حدفاصل  صدای باس    basseو صدای  تنور tenor  است .

 

بارکارولا : (1792 روز پیش-10:03)
barcarol ، بارکارول  barcarolle یا  بار کارولا  آواز  قایق  رانان و نیزی   wenitiensآهنگسازانی نوعی موسیقی  که  شباهت  و نزدیکی  بسیار  ز
...ادامه متن
 

بارکد : (1112 روز پیش-14:39)

نقوش رایج و متداول به شکل خطوط عمودی که بر روی بسته بندنوعی حروف چاپی متداول که برای روزنامه ها طراحی شد این حرو
...ادامه متن
 

...
 
زمان بارگذاری صفحه: 0.024 ثانیه