فهرست نويسي پيش از انتشار (فيپا) :

اضافه شده در تاریخ: 1391-10-14
زمان چاپ: سه شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۷

    فهرست نويسي پيش از انتشار (فيپا) عبارت است از فهرست نويسي توصيفي و تحليلي كتاب پيش از انتشار آن و درج فهرست برگه مربوط در صفحه حقوق همان كتاب. با اين ابتكار هزينه‌هاي فهرست نويسي در سطح كتابخانه‌ها و مراكز اطلاع‌رساني كاهش مي‌يابد، اطلاعات كتاب شناختي موجود در پايگاه‌هاي اطلاعاتي فهرست كتابخانه‌ها يكدست‌تر شده و خبر انتشار يك اثر در سطح شبكه‌هاي ملي و بين‌المللي سريع‌تر پخش مي‌شود.
بانک جامع اطلاعات خبر