قانون مخاطب مناسب :
مشاهده نسخه ی چاپی این مطلبsize 20pxsize 20pxsize 20px
 (958 روز پیش در ساعت 13:42)

 Law of right people) ): این قاعده در آگهی ها در نظر گرفته می شود و به این معناست که پیام آگهی باید به خواستاران و مخاطبان بالقوه آن برسد . در غیر این صورت کاری عبث و بیهوده است .
منبع واژه نامه ارتباطات از یونس شکرخواه
واژگان و اصطلاحات خبری
 


نظر شما درباره این مطلب
نام و نام خانوادگـــــی:
email پست الکتــــــــرونیک:
website تارنمای الکترونیکی:

 
زمان بارگذاری صفحه: 0.012 ثانیه