اداره اطلاعات پاکستان ( IB) :
مشاهده نسخه ی چاپی این مطلبsize 20pxsize 20pxsize 20px
 (2105 روز پیش در ساعت 14:56)

IBقدیمی ترنی سازمان اطلاعاتی پاکستان از هنگام تاسیس این کشور در سال 1947 است . این بخش سابقا قسمتی از سازمان اطلاعاتی انگلستان در هند بود . قبل از قانون نظامی سال 1958، IB مستقیما به نخست وزیر و دو آژانس نظامی و سر فرماندهی ارتش گزارش می داد اما پس از سال 1958 تمامی آژانس های اطلاعاتی تحت نظارت و کنترل مستقیم رئیس جمهور و رئیس حکومت نظامی قرار گرفت و هر سه آژانس نظامی به نوعی به رقابت با همدیگر برخاستند. هنگامی که IB تحت نظر وزارت کشور قرار گرفت ، ISIهنوز قسمتی از وزارت دفاع بود.، عملکرد غیر قابل قبول و نامناسب MI- سازمان اطلاعاتی نظامی ، در اولین جنگ هند وپاکستان ، که در سال 1947 تا 1948 بر سر جامو و کشمیر منجر به تاسیس ISIگردید.
IBتحت نظر بخش کابینه نخست وزیر قراردارد و در فاصله سال های 1976 تا 1977در حدود 8/25 میلیون روپیه هزیهاداره این تشکیلات شد.
با انتخاب مجدد بی نظیر بوتو در سال 1993 این تشکیلات مجددا اهمیت یافت . این اداره مسئول تحت کنترل قرار دادن احزاب مخالف داخلی است .
در نگاهی کلی فعالیت اداره اطلاعات شامل نظرت بر سیاستمداران ، اقدامات سیاسی ، تروریست های مظنون و آژانس های اطلاعاتی خارجی است


منبع: کتاب برآورد استراتژیک پاکستان

اطلاعاتی - امنیتی
 


نظر شما درباره این مطلب
نام و نام خانوادگـــــی:
email پست الکتــــــــرونیک:
website تارنمای الکترونیکی:

 
زمان بارگذاری صفحه: 0.013 ثانیه