دسته بندی بر اساس حروف الفبا

 

نامه به سردبیر :

( L ette r s to the editor ): عنوان ستونی در نشریات غرب که عموما نامه ای بحث آفرین که برای نشریه ارسال شده است در آن چاپ می رسد .
منبع واژه نامه ارتباطات از یونس
...ادامه متن
 

قانون مخاطب مناسب :

 Law of right people) ): این قاعده در آگهی ها در نظر گرفته می شود و به این معناست که پیام آگهی باید به خواستاران و مخاطبان بالقوه آن برسد . در غیر این صورت کاری عب
...ادامه متن
 

میراث هراس :

( ( Legacy of fear: مجموعه ای از باورها که در آنها ارتباطات جمعی از قدرت تاثیرگذاری پدیده ای خطرناک به حساب می آید .
منبع واژه نامه ارتباطات از یونس شکرخواه
 

 
زمان بارگذاری صفحه: 0.011 ثانیه